Вітаю Вас, Гість

Сьогодні педагоги активно
впроваджують у навчально-виховний процес інноваційні технології, що зумовлено
необхідністю створення умов для особистісного становлення школяра, його
повноцінної самореалізації: «… у сучасній школі вектор естетичного виховання спрямований
не лише на набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, є універсальним
засобом особистісного розвитку школяра на основі виявлення індивідуальних
здібностей, естетичних потреб та інтересів».

Учитель живе доти, доки вчиться.

Тільки-но він перестає вчитися,

у ньому помирає вчитель.

К.Д.Ушинський


Наше кредо – розвиток творчого потенціалу талановитого учнівства.

Розвивати, плекаючи в дитині індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу. Учитель не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ. Він не виховує, а допомагає шукати себе кращого, не тисне на учня, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює!

Тема, над якою працюють вчителі методичного об’єднання: «Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність, особистості»

Метаспонукати кожного вчителя творчо застосовувати новітні методи та технології у викладанні предметів художньо-естетичного циклу.

Основні завдання викладання мистецьких предметів:

 • формування культури людських почуттів, розвиток образного мислення і творчих здібностей;
 • опанування вміннями і навичками мистецької діяльності;
 • формування здатності сприймати та інтерпретувати художні твори;
 • засвоєння уявлень про сутність, види та жанри мистецтва;
 • розуміння особливостей його художньо-образної мови;
 • розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду школярів, готовності використовувати його в самостійній діяльності;
 • формування навичок художньої самоосвіти та культури почуттів;
 • виховання світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій.
Очевидно, що використання лише традиційних методів навчання (зокрема ілюстративно-пояснюючих та репродуктивних) не дасть очікуваного результату. Це і спонукає вчителів методичного об’єднання творчо застосовувати новітні методи, один з яких – метод проектів.

Основні напрями роботи вчителів методичного об’єднання:

         1.    Підсилення наукової обізнаності:

 • огляд методичної літератури;
 • вивчення основних підходів до реалізації проблеми, над якою працюють вчителі;
 • участь у методичних семінарах;
 • вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду;
 • систематична самоосвіта та підвищення педмайстерності; 
2.    Набуття практичного досвіду:
 • участь у практичних семінарах;
 • відвідування відкритих уроків;
 • взаємовідвідування уроків;
 • оволодіння новими методами і прийомами навчання;
 • включення у творчий пошук та інноваційну діяльність; 
3.    Прояв творчості:
 • участь у предметних тижнях;
 • керівництво гуртком;
 • проведення майстр-класів;
 • оформлюючи робота;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • проведення тематичних вечорів, конкурсів; 
4.    Репрезентація доробок:
 • випуски бюлетенів;
 • відкриті уроки, позакласні заходи;
 • виступи на педрадах;
 • участь у педвиставках;
 • узагальнення досвіду. 

Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання потрібно розглядати як універсальний засіб особистісного розвитку учнів. Кожен з вчителів нашого методичного об’єднання є яскравою та неповторною особистістю, а головне – любить дітей та свою роботу.